Trwa ładowanie...
d1blsi4
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez Emitenta. (8/2012)

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez Emitenta. (8/2012)

Share
d1blsi4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane przez Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 30 stycznia 2012 roku Erbud S.A. (Emitent) podpisała umowę na roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach: 1. Inwestor - DURHAM Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17; 00-203 Warszawa 2. Wartość kontraktu ? 93.359.000,00 zł netto ? w tym stan surowy 20.220.000,00 zł. 2 m-ce przed końcem stanu zerowego Inwestor może złożyć oświadczenie o zakończeniu robót lub zawieszeniu robót na 3 m-ce 3. Przedmiot kontraktu ? budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym 4. Miejsce realizacji kontraktu ? Kraków 5. Terminy realizacji: 2012-01-30 do 2013-10-30 6. Kary - 0,05% ceny ryczałtowej za każdy dzień zwłoki niedotrzymania terminu ukończenia (maksymalnie 8% ceny ryczałtowej). 7. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa z Durham Sp. z o.o. jest drugą umową podpisaną przez Emitenta ze spółką z Grupy HINES. Pierwsza umowa dotyczyła kompleksu mieszkalnego Quattro Towers w Gdańsku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4