Trwa ładowanie...
d2xb4xx
d2xb4xx
espi

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych...

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych oraz osobę z nim związaną. (35/2013)
Share
d2xb4xx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych oraz osobę z nim związaną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Treść raportu: Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 13 września 2013 roku otrzymał informację o sprzedaży akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych - prokurenta Erbud S.A. oraz osobę z nim związaną. Prokurent oraz osoba z nim związana zbyli posiadane akcje na rynku regulowanym. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniach: 17.07.2013 roku sprzedano następującą ilość akcji: 300 sztuk akcji po 20,60 zł 19.07.2013 roku sprzedano 300 sztuk akcji po 20,50 zł 22.07.2013 roku Sprzedano 300 sztuk akcji po 20,40 zł 23.07.2013 roku Sprzedano 300 sztuk akcji po 20,50 zł 12.09.2013 roku Sprzedano 103 sztuki akcji po 24,64 zł 305 sztuk akcji po 24,63 zł 28 sztuk akcji po 24,60 zł 100 sztuk akcji po 24,40 zł 64 sztuki akcji po 24,31 zł. Łączna ilość sprzedanych akcji ? 1800 sztuk Łączna wartość
transakcji to 39.334,71 zł. Osoby nie wyraziły zgody na publikację danych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 545-88-81 022 545 88 82
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d2xb4xx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xb4xx

Podziel się opinią

Share
d2xb4xx
d2xb4xx