Trwa ładowanie...
dc3qlyk
espi

ERG - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2011)

ERG - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2011)
Share
dc3qlyk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał od osoby będącej pracownikiem Emitenta mającej dostęp do informacji poufnych, zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zgodnie z par. 2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach.Osoba dokonująca zawiadomienia przekazała Emitentowi następującą informację:"informuję o transakcjach zawartych przeze mnie na własny rachunek na akcjach ERG S.A. w okresie 2010 roku.Transakcje kupna, łącznie w 2010 roku, 2 400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ERG S.A. po średniej cenie 1,32 zł, w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:25 maja 2010 - 100 akcji po cenie 1,16 zł za 1 akcję;17 czerwca 2010 - 2 300 akcji po cenie 1,33 zł za 1 akcję;Transakcje sprzedaży, łącznie w 2010 roku, 5 787 sztuk akcji zwykłych na okaziciela ERG
S.A. po średniej cenie 1,35 zł, w czasie sesji zwykłej organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym:2 lipca 2010 - 5 787 akcji po średniej cenie 1,35 zł za 1 akcję;"Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie swoich danych do publicznej wiadomości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Maciej Błasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc3qlyk

Podziel się opinią

Share
dc3qlyk
dc3qlyk