Trwa ładowanie...
d4kgx1i
espi

ERG - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w sprawie przeprowadzenia ...

ERG - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji (28/2014)
Share
d4kgx1i

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ERG S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: "KDPW") podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 631/14 w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, iż Zarząd KDPW określił dzień 29 lipca 2014 r. jako dzień wymiany akcji Emitenta dotychczas zarejestrowanych w KDPW 43.305.000 akcji, każda o wartości nominalnej 0,40 zł, oznaczonych kodem PLERGZB00014 na 866.100 akcji, każda o wartości nominalnej 20 zł. Dniem Referencyjnym, tj, dniem według stanu na który ustalone zostaną stany własności akcji podlegających scaleniu (połączeniu) w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w wyniku scalenia (połaczenia) akcji Emitenta będzie 18 lipca 2014 roku. Po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem PLERGZB00014 oznaczonych będzie 866.100 (osiemsetsześćdziesiątsześć tysięcy sto) akcji spółki ERG S.A. o wartości
nominalnej 20 zł (dwadzieścia złotych) każda Zarząd Emitenta informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Emitenta w związku z treścia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 maja 2014 roku. Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW nr 631/14 z dnia 15 lipca 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | uchwała KDPW.pdf | Uchwała KDPW nr 631/14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)
d4kgx1i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Marcin Agacki Prezes Zarzadu
2014-07-15 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kgx1i

Podziel się opinią

Share
d4kgx1i
d4kgx1i