Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

ERGIS S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy. (5/2015)

ERGIS S.A. - Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy. (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERGIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku, zgodnie z ogłoszoną polityką dywidendy (Raport bieżący 8/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku), wystąpił do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie wniosku o podziale zysku netto za rok 2014 w następujący sposób: - część zysku Spółki w kwocie 5 915 398,35 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,15 zł na jedną akcję; - pozostała część zysku Spółki, w kwocie 8 547 522,92 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane). Jednocześnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta , które odbyło się w dniu 5 maja 2015 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki, pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2014. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Podstawa prawna: Art. 56
ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16
(ulica) (numer)
022 828 04 10 022 828 04 14
(telefon) (fax)
sekretariat@ergis.eu www.ergis.eu
(e-mail) (www)
5730003999 150175921
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2015-05-05 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u