Trwa ładowanie...
dwgk56a
espi

ESOTIQ & HENDERSON - Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS (18/2014) - EBI

ESOTIQ & HENDERSON - Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS (18/2014)
Share
dwgk56a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 18 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) zawiadamia o powzięciu informacji o zarejestrowaniu Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 czerwca 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku. Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 176.650,00 zł i dzieli się na 1.766.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 2.766.500. Aktualna struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja serii A daje prawo dwóch głosów na walnym zgromadzeniu. 2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B, nieuprzywilejowanych. 3) 4.000 (cztery tysiące) akcji serii C, nieuprzywilejowanych. 4) 150.000 (sto
pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, nieuprzywilejowanych. 5) 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii E, nieuprzywilejowanych. Postanowienie obejmuje ponadto rejestrację zmian Statutu Spółki, których szczegółowe zestawienie stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zalacznik-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgk56a

Podziel się opinią

Share
dwgk56a
dwgk56a