Trwa ładowanie...
d2b08os

EUROCASH - Udzielenie poręczeń za zobowiązania spółek zależnych (52/2014)

EUROCASH - Udzielenie poręczeń za zobowiązania spółek zależnych (52/2014)

Share
d2b08os

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczeń za zobowiązania spółek zależnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. zawarł z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Bank?) Umowę o Wstąpienie w Prawa Zaspokojonych Wierzycieli (?Umowa Faktoringu?). Stronami umowy są również spółki zależne Emitenta ? KDWT sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Eurocash Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Eurocash Trade 1 sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach oraz DEF sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (?Spółki Zależne?). Przedmiotem Umowy Faktoringu jest udzielenie Emitentowi i Spółkom Zależnym produktu kredytowego o łącznej wartości 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), w ramach którego Bank nabywa wierzytelności wobec Emitenta i Spółek Zależnych wstępując w prawa zaspokajanych wierzycieli. Produkt kredytowy jest dostępny do dnia 31 października 2015 roku. W ramach Umowy Faktoringu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółek Zależnych, Emitent udzielił Bankowi poręczenia za zobowiązania Spółek Zależnych do kwoty
120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). Poręczenie zostało udzielone do dnia 29 lipca 2016r. Wynagrodzenie za udzielone poręcznie zostało określone na warunkach rynkowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b08os

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | eurocash@eurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-15 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2014-11-15 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b08os

Podziel się opinią

Share
d2b08os
d2b08os