Trwa ładowanie...
d9muft1
d9muft1
espi

EUROCASH - Udzielenie poręczeń za zobowiązania spółek zależnych (52/2014)

EUROCASH - Udzielenie poręczeń za zobowiązania spółek zależnych (52/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d9muft1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczeń za zobowiązania spółek zależnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. zawarł z DNB Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Bank?) Umowę o Wstąpienie w Prawa Zaspokojonych Wierzycieli (?Umowa Faktoringu?). Stronami umowy są również spółki zależne Emitenta ? KDWT sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Eurocash Franczyza sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Eurocash Trade 1 sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach oraz DEF sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (?Spółki Zależne?). Przedmiotem Umowy Faktoringu jest udzielenie Emitentowi i Spółkom Zależnym produktu kredytowego o łącznej wartości 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), w ramach którego Bank nabywa wierzytelności wobec Emitenta i Spółek Zależnych wstępując w prawa zaspokajanych wierzycieli. Produkt kredytowy jest dostępny do dnia 31 października 2015 roku. W ramach Umowy Faktoringu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółek Zależnych, Emitent udzielił Bankowi poręczenia za zobowiązania Spółek Zależnych do kwoty
120 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych). Poręczenie zostało udzielone do dnia 29 lipca 2016r. Wynagrodzenie za udzielone poręcznie zostało określone na warunkach rynkowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-15 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2014-11-15 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9muft1

Podziel się opinią

Share
d9muft1
d9muft1