Trwa ładowanie...
d3tvur8
espi

EUROCASH - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgroma...

EUROCASH - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A. (31/2012)

Share
d3tvur8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-26
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurocash S.A., które odbyło się i zakończyło w dniu 26 listopada 2012 roku ("NWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZ: Politra B.V. S. a r.l.: 60.614.240 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 60.614.240 głosów na NWZ, które stanowiły 63,98% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 43,96%. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK: 5.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 5.600.000 głosów na NWZ, które stanowiły 5,91% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,06%. Całkowita liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych według stanu na dzień NWZ akcji Spółki wynosiła 137.877.736 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 94.737.503 głosów, tj. 68,32% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

| | | EUROCASH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | eurocash@aurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2012-11-26 Arnaldo Gurreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8