Trwa ładowanie...
d3vc509

EUROCENT - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obli ... - EBI

EUROCENT - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E EUROCENT S.A. (29/2015)

Share
d3vc509
NEW CONNECT
Raport EBI nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E EUROCENT S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje o podjęciu w dniu 04 września br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały Nr 902/2015 w sprawie wyznaczenia na dzień 09 września 2015 roku pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii E spółki EUROCENT Spółka Akcyjna. Przedmiotem obrotu na Catalyst będzie 18 006 (słownie: osiemnaście tysięcy sześć) obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERCNT00060". Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ERC0617". Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Kolawa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509