Trwa ładowanie...
d10x6w3

EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA - podpisanie znaczącej umowy (9/2013)

EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA - podpisanie znaczącej umowy (9/2013)

Share
d10x6w3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Euroimplant SA - podpisanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Euroimplant S.A. informuje, iż w dn. 28 stycznia 2013 roku do Spółki wpłynęła podpisana (18.12.2012) umowa zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a liderem konsorcjum - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN -, którego Euroimplant SA jest członkiem. Konsorcjum Naukowe w składzie Euroimplant S.A., Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Politechnika Łódzka oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zostało jednym z beneficjentów I Programu Badań Stosowanych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Dofinansowanie przyznane spółce Euroimplant SA wynosi 628 704,00 zł. Przedmiotem ww. umowy jest realizacja projektu " Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka". Celem projektu jest opracowanie nośnika polimerowego, umożliwiającego hodowlę arkuszy komórek nabłonkowych. Ostatecznymi odbiorcami opracowanych produktów będą osoby ulegające
rozległym oparzeniom i z przewlekłymi ranami. Ponadto, zostaną także opracowane standardy procedur medycznych w zakresie prowadzenia testów oraz badań niezbędnych dla atestacji i certyfikacji wyrobu docelowego. Spółka przeprowadzi również analizę skali produkcji i zajmie się przygotowaniem całego procesu oraz procedur technologicznych. Termin zakończenia realizacji projektu 30.11.2015. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Umowa nie zawiera postanowień warunkowych lub terminu. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kryterium przychodowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. b. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

| | | EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROIMPLANT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-090 | | Rybie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krucza | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 886 15 68 | | (22) 720 24 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 534-23-44-389 | | 240053602 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

Podziel się opinią

Share
d10x6w3
d10x6w3