Trwa ładowanie...
d308gbj

EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA zawarcie aneksu do umowy (55/2012)

EUROIMPLANT S.A. - EUROIMPLANT SA zawarcie aneksu do umowy (55/2012)

Share
d308gbj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT SA zawarcie aneksu do umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Euroimplant S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku, Emitent zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Raszynie, działającym w imieniu Konsorcjum Bankowego (Konsorcjum) w składzie: Bank Spółdzielczy w Raszynie, Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, aneks do umowy o kredyt obrotowy "Przedsiębiorczość". W ramach niniejszego aneksu Bank przedłużył termin spłaty kredytu do dnia 14.12.2012. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Przedłużenie terminu spłaty kredytu związane jest z procedurą zatwierdzania wniosku o płatność przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ustalony pomiędzy stronami- Euroimplant SA i Konsorcjum nowy termin spłaty, uwzględnia dodatkowy czas niezbędny PARP do zrealizowania wypłaty. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kryterium przychodowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. b. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

| | | EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROIMPLANT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-090 | | Rybie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krucza | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 886 15 68 | | (22) 720 24 84 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 534-23-44-389 | | 240053602 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d308gbj

Podziel się opinią

Share
d308gbj
d308gbj