Trwa ładowanie...
d1hmow6
espi

EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA zawarcie znaczącej umowy. (12/2013)

EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant SA zawarcie znaczącej umowy. (12/2013)
Share
d1hmow6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-14
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
Euroimplant SA zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Euroimplant S.A. informuje, iż w dn. 14 lutego 2013 roku podpisana została umowa z DONSERV- Wojciech Kaca. Przedmiotem ww. umowy jest zakupienie liofilizatora przemysłowego z chłodziarką wody chłodniczej. Przedmiot umowy jest częścią projektu inwestycyjnego " Laboratoria Euroimplant ? wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej". Wartość umowy 1 075 000 netto. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć co najmniej 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera postanowień warunkowych lub terminu. Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kryterium przychodowego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. b. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROIMPLANT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-090 Rybie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 13
(ulica) (numer)
(22) 886 15 68 (22) 720 24 84
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-23-44-389 240053602
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hmow6

Podziel się opinią

Share
d1hmow6
d1hmow6