Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w d...

EUROMARK POLSKA S.A. - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w dniu 13 stycznia 2012r. (22/2011)

Share
d2gc2qg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-16
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Euromark Polska" S.A. w dniu 13 stycznia 2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd Spółki "Euromark Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 stycznia 2012 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 244A w Warszawie. Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1 i 3 porządku obrad, planowane jest podjęcie uchwał, których projekty stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do RB 22_2011 PL uchwały.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 13 stycznia 2012 r. - wersja polska
Załacznik nr 1 do RB 22_2011 EN uchwały.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 13 stycznia 2012 r. - wersja angielska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
According to § 38 item 1 of the Resolution of the Minister of Finance dated 19th February 2009 on current and periodic information presented by issuers of securities […] the Management Board of the “Euromark Polska S.A.” with its seat in Warsaw (Company) presents to the public drafts of resolutions to be approved during the General Meeting of Shareholders of the Company on 13th January 2012, which will take place in the seat of the Company on ul. Modlińska 244A in Warsaw. Apart from the formal affairs described in the point 1 to 3 of the Agenda, the following resolutions listed in Attachment No. 1 to the present report will be adopted.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 504 18 60 | | 022 676 87 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 James Kelly Prezes Zarządu
2011-12-16 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg