Trwa ładowanie...
d356wcg

EUROMARK POLSKA S.A. - Uzupełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej o propozycje układow...

EUROMARK POLSKA S.A. - Uzupełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej o propozycje układowe. (56/2012)

Share
d356wcg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
EUROMARK POLSKA S.A.
Temat
Uzupełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości układowej o propozycje układowe.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 48/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku dotyczącego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Euromark Polska S.A. ("Spółka") z możliwością zawarcia układu, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 r. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi ? Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych uzupełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Uzupełnienie wniosku obejmuje w szczególności przedstawienie przez Spółkę propozycji układowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Referring to current report no. 48/2012 dated 30th November 2012 regarding filing of the petition for debt arrangement bankruptcy of Euromark Polska S.A. (“the Company”), the Management Board of Euromark Polska S.A. („the Company”) informs that on 12 December 2012 the Company filed with a District Court for Warsaw Praga-Północ in Warsaw, IX Commercial Bankruptcy and Reorganization Division, a supplement to the petition for bankruptcy with debt arrangement. The supplement to the petition includes, in particular, the arrangement proposals presented by the Company.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d356wcg

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 767 37 00 | | 022 767 37 09 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Timothy Mark Roberts Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d356wcg

Podziel się opinią

Share
d356wcg
d356wcg