Trwa ładowanie...
dtzjfyi
dtzjfyi
espi

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgro...

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem (21/2011)
Share
dtzjfyi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Odpowiedź udzielona Akcjonariuszom spółki poza Walnym Zgromadzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi udzielonej Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §6 Kodeksu Spółek Handlowych: Zarząd Spółki informuje, że na dzień 20 lipca 2011r. nie posiada żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za istotne z punktu widzenia rynku kapitałowego, a które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sytuacja Spółki jest bardzo dobra i nie nastąpiło w niej żadne zdarzenie uzasadniające spadek notowań akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 12 RMF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 LEGNICA
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. KOLBE 18
(ulica) (numer)
+48 (76) 723 98 00 +48 (76) 723 98 50
(telefon) (fax)
j.tylko@euco.pl www.euco.pl
(e-mail) (www)
691-228-47-86 391073970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Jolanta Zendran Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtzjfyi

Podziel się opinią

Share
dtzjfyi
dtzjfyi