Trwa ładowanie...
d1v8i0s
d1v8i0s
espi

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy d...

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy (13/2014)
Share
d1v8i0s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2014 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie pozytywnego zaakceptowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 5 880 000 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję. Ustalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dzień 31 lipca 2014 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 21 sierpnia 2014 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt 11 RMF GPW

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 LEGNICA
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. KOLBE 18
(ulica) (numer)
+48 (76) 723 98 00 +48 (76) 723 98 50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6912284786 391073970
(NIP) (REGON)
d1v8i0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-26 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v8i0s

Podziel się opinią

Share
d1v8i0s
d1v8i0s