Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dni ...

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r. (17/2014)
Share
d4a21yl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
EUCO SA-ZWZ-24 06 2014uchwalydoraportunr_17.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 LEGNICA
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. KOLBE 18
(ulica) (numer)
+48 (76) 723 98 00 +48 (76) 723 98 50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6912284786 391073970
(NIP) (REGON)
d4a21yl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-24 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl