Trwa ładowanie...
d2tdtod
espi

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy (16/2014)

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. - Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy (16/2014)
Share
d2tdtod

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (?Spółka?) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 24.06.2014 r., uchwałą postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 4.022.460,49 zł (słownie: cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 49/100) przeznacza się w całości na dywidendę dla akcjonariuszy. Dodatkowo z kapitału rezerwowego przeznacza się kwotę 1.857.539,51 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 51/100) na dywidendę dla akcjonariuszy. Łącznie przeznacza się kwotę 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest 1,05 zł (jeden złoty pięć groszy) brutto na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą: 5.600.000. Dzień dywidendy ustala się na 31 lipca 2014 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2014r. Dywidenda może być wypłacona w formie: a) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku
papierów wartościowych ? w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym), b) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej ? w przypadku gdy Akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych. Podstawa prawna: par. 38 ust. 2 RMF GPW. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 LEGNICA
(kod pocztowy) (miejscowość)
M. KOLBE 18
(ulica) (numer)
+48 (76) 723 98 00 +48 (76) 723 98 50
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6912284786 391073970
(NIP) (REGON)
d2tdtod

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-24 AGATA ROSA CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod