Trwa ładowanie...
d3lr5to
d3lr5to

EuroRating obniżył rating kredytowy BOŚ Banku do BB+, perspektywa negatywna

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa EuroRating obniżyła poziom ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska o jeden stopień do BB+ z BBB-. Jednocześnie utrzymana została dotychczasowa negatywna perspektywa ratingu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3lr5to

"Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej BOŚ są pogarszające się wyniki finansowe banku, będące efektem jednoczesnego spadku przychodów oraz pogarszania się jakości portfela kredytowego. Agencja negatywnie ocenia w tym kontekście znaczący wzrost udziału kredytów nieregularnych, jaki nastąpił w ciągu dwóch ostatnich lat (do 8,7% na koniec III kw. 2015 r., wobec 5,6% na koniec 2013 r.).

EuroRating podkreśla, że sytuację w tym zakresie pogarszają wysokie dopłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jakie banki muszą wnosić w związku z coraz liczniejszymi przypadkami upadłości instytucji finansowych gromadzących depozyty. Kolejnym obciążeniem tego typu będzie dla Banku Ochrony Środowiska dopłata do BFG związana z upadłością SK Banku w Wołominie - wyniki banku za IV. kwartał obciąży z tego tytułu kwota ok. 29 mln zł, co - wobec ujemnego wyniku netto za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku - może oznaczać, że bank cały rok 2015 zakończy stratą.

Agencja zwraca uwagę na fakt, że brak zdolności BOŚ do generowania dodatnich wyników finansowych, przy jednoczesnych relatywnie niskich współczynnikach kapitałowych banku, może skutkować trudnościami z pokryciem przez BOŚ funduszami własnymi wymogów kapitałowych uwzględniających dodatkowe wymagania zalecone bankowi przez KNF, związane z posiadanym przez BOŚ portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

d3lr5to

EuroRating podał, że utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu uwzględnia dodatkowe ryzyko dla BOŚ, związane z potencjalnym wprowadzeniem niekorzystnych dla banku zmian w otoczeniu regulacyjnym - w tym w szczególności odnośnie wprowadzenia podatku od aktywów banków oraz ewentualnego przewalutowania hipotecznych kredytów walutowych.

"Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo obniżenia ratingu nadanego bankowi BOŚ SA w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3" - oceniła także agencja.

(ISBnews)

d3lr5to

Podziel się opinią

Share
d3lr5to
d3lr5to