Trwa ładowanie...
dz1silo
stopy procentowe

"Ewentualne rozpoczęcie cyklu podwyżek w strefie euro byłby nową okolicznością dla RPP"

Ewentualne rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp w strefie euro, co jednak wydaje się mało prawdopodobne, byłoby nową okolicznością dla RPP. Jednorazowa podwyżka nie zmienia radykalnie sytuacji - ocenia Stanisław Nieckarz z RPP.
Share
dz1silo

Bank centralny strefy euro podwyższył w czwartek podstawowe stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi teraz 4,25 proc.

_ Nowa okoliczność dla RPP w kształtowaniu parametrów polityki pieniężnej powstałaby wówczas, gdyby EBC jeszcze w tym roku zapoczątkował cykl podwyżek stóp procentowych, co jednak wydaje się mało prawdopodobne, mimo werbalnych ostrzeżeń _ - powiedział PAP Stanisław Niekarz.

Zdaniem Nieckarza EBC podwyższając stopy w lipcu chce pokazać, że podejmuje walkę z inflacją. Jednak dalsze podwyżki, w jego opinii, mogą nie nastąpić z obawy o wyhamowanie wzrostu gospodarczego oraz z uwagi na niskie stopy w USA.

dz1silo

_ W strefie euro tempo inflacji nasila się. Przy celu inflacyjnym EBC wynoszącym 2 proc., w maju inflacja wyniosła 3,7 proc., a w czerwcu wzrośnie prawdopodobnie do 4 proc. Jest to najwyższy wzrost inflacji od 16 lat. Presja inflacyjna utrzymuje się dalej, zwłaszcza w sferze usług. Decyzja EBC o podwyższeniu stopy procentowej o 25 pkt bazowych do 4,25 proc. ma na celu wykazanie, że EBC chce przeciwdziałać dalszemu wydłużaniu się okresu podwyższonej inflacji. Jednak przed dalszymi ruchami będą go zapewne powstrzymywać: spadek tempa wzrostu gospodarczego w eurolandzie oraz niskie stopy procentowe dla dolara _ - powiedział Nieckarz.

Nieckarz uważa, że realny dysparytet stóp procentowych miedzy strefą euro a Polską nie powinien przekraczać 1 pkt procentowego.

_ Po ostatniej, 8 z kolei podwyżce stóp procentowych dla złotego, do 6 proc., przy bieżącej inflacji około 4,5 proc. w czerwcu, dysparytet realnych stóp procentowych w stosunku do euro pozostaje nadal na wysokim poziomie. W naszych uwarunkowaniach oraz wobec zbliżającej się perspektywy wejścia do ERM2 różnica ta, moim zdaniem, nie powinna przekraczać realnie 1 pkt proc. Istniejący dysparytet stóp jest ważnym powodem tego, że tempo aprecjacji złotego od początku bieżącego roku należy do jednego z najszybszych w świecie _ - powiedział członek RPP.

_ Głównie z powodu silnej aprecjacji od 12 miesięcy indeks restrykcyjności polityki pieniężnej (MCI) pnie się cały czas do góry. Tempo aprecjacji złotego jest wyraźnie wyższe od dynamiki wydajności w gospodarce. Umacniający się złoty w krótkim okresie hamuje wzrost inflacji, ale w średnim okresie osłabia konkurencyjność naszej gospodarki, a także przyczynia się do narastania deficytu w handlu zagranicznych i na rachunku obrotów bilansu płatniczego, co w przyszłości może mocno utrudnić, skomplikować stabilizowanie inflacji na niskim poziomie _ - dodał.

Klaudia Torchała (PAP)

dz1silo

Podziel się opinią

Share
dz1silo
dz1silo