Trwa ładowanie...
d45a7jh

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (5/2015) - EBI

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC - Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (5/2015)

Share
d45a7jh
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 11 maja 2015 r. powziął informację, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 maja 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Pana Waldemara Zielińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Życiorys Waldemara Zielińskiego zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh