Trwa ładowanie...
dwt3lc8
dwt3lc8
espi

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (41/2012)

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (41/2012)
Share
dwt3lc8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki informację o transakcji nabycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. przez osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Bielowickim. Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca: 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej: Grzegorz Bielowicki; 2) firma osoby blisko związanej z osobą obowiązaną: THC Fund Management Limited, spółka prawa cypryjskiego jako nabywca akcji; 3) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z emitentem: Osoba obowiązana jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. Osoba obowiązana informuje o transakcji zawartej przez osobę blisko z nią związaną, to jest THC Fund Management Limited. Nabywcą akcji jest THC Fund Management Limited, która jest bezpośrednio kontrolowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAM, a ponadto
Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM wchodzi w skład jej organu zarządzającego oraz pełni w jej strukturze funkcje kierownicze (jako director) ; 4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: akcje FAM Grupa Kapitałowa S.A.; 5) rodzaj transakcji: kupno przez osobę blisko związaną z osobą obowiązaną; 6) tryb zawarcia transakcji: transakcje sesyjne zwykłe na rynku regulowanym GPW; 7) data i miejsce zawarcia transakcji: 18 maja 2012 r., Warszawa, rynek giełdowy GPW; 8) cena i wolumen transakcji: THC Fund Management Limited nabył w dniu 18 maja 2012 roku 65.414 akcji po cenie 1,19 zł za jedną akcję na rynku regulowanym w ramach transakcji sesyjnych zwykłych. 9) data i miejsce sporządzenia informacji: 23 maja 2012r. Warszawa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwt3lc8

Podziel się opinią

Share
dwt3lc8
dwt3lc8