Trwa ładowanie...
d34qt37

FAM - Korekta raportu bieżącego 20/2015 z dnia 20 marca 2015r. - Rekomendacja Rady Nadzorczej FAM ...

FAM - Korekta raportu bieżącego 20/2015 z dnia 20 marca 2015r. - Rekomendacja Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. co do pokrycia straty za 2014r. (20/2015)

Share
d34qt37
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015 K
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Korekta raportu bieżącego 20/2015 z dnia 20 marca 2015r. - Rekomendacja Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. co do pokrycia straty za 2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, że w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2015 pt ?Rekomendacja Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. co do pokrycia straty za 2014r.?, opublikowanym w dniu 20 marca 2015 roku (dalej jako ?Raport?) w wyniku omyłki pisarskiej nie podano sposobu pokrycia straty netto za rok 2014. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej prawidłową treść raportu bieżącego 20/2015: Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący pokrycia straty netto za 2014 rok i tym samym wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o pokrycie straty netto za 2014 rok w kwocie 17 333 605,33 (siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset pięć złotych 33/100) w całości z zysków z lat przyszłych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | famgk@famgk.pl | | famgk.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2015-03-23 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37