Trwa ładowanie...
d1dvxs5
d1dvxs5
espi

FAMUR S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości (80/2014)

FAMUR S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości (80/2014)
Share
d1dvxs5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 10 grudnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia połączenia spółek zależnych Emitenta: Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych ?FAZOS? S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach i Zakładu Maszyn Górniczych ?GLINIK? sp. z o. o. z siedzibą w Gorlicach. W wyniku połączenia w zamian za akcje FZOŚ FAZOS S.A. Emitent objął w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Maszyn Górniczych ?GLINIK? sp. z o.o. 142.200 (sto czterdzieści dwa tysiące dwieście) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset) każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 71.100.000,00 zł (siedemdziesiąt jeden milionów sto tysięcy). Kryterium uznania obejmowanych udziałów za aktywa znacznej wartości jest fakt, iż ich wartość nominalna przekracza 10%
kapitałów własnych Emitenta, których wartość wynosiła 638.312 tys. zł wg stanu na dzień 30 września 2014 r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu okresowego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
d1dvxs5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2014-12-10 Ireneusz Tomecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dvxs5

Podziel się opinią

Share
d1dvxs5
d1dvxs5