Trwa ładowanie...
d1mzxc0
espi

FAMUR S.A. - Nabycie znaczących aktywów (45/2013)

FAMUR S.A. - Nabycie znaczących aktywów (45/2013)
Share
d1mzxc0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Nabycie znaczących aktywów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5. ust .1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Zarząd FAMUR S.A. informuje iż w dniu 28 października 2013r. FAMUR S.A. objął w kapitale zakładowym spółki FAMUR FINANCE GEORYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna 50.000 imiennych akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej po 50,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500.000,00 zł. FAMUR S.A. objął akcje po cenie emisyjnej 4.302,30 zł za jedną akcję tj. łącznie 215.115.000,00 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia prawa do znaku towarowego "FAMUR". Kapitały własne FAMUR S.A. będące podstawą uznania aktywów za znaczące wynosiły 663.199 tys. zł wg. stanu na dzień 30.06.2013r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu półrocznego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-10-29 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mzxc0

Podziel się opinią

Share
d1mzxc0
d1mzxc0