Trwa ładowanie...
d35bx29

FAMUR S.A. - Terminy przekazywania przez Famur S.A. raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

FAMUR S.A. - Terminy przekazywania przez Famur S.A. raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

Share
d35bx29

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania przez Famur S.A. raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Famur S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2013 roku: 1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne: - za IV kwartał 2012 roku ? 1 marzec 2013 roku - za I kwartał 2013 roku ? 15 maj 2013 roku - za III kwartał 2013 roku ? 14 listopad 2013 roku 2. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 30 sierpień 2013 roku 3. Jednostkowy raport roczny za 2012 rok ? 30 kwiecień 2013 roku 4. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok ? 30 kwiecień 2013 roku Zarząd Famur S.A. oświadcza, iż zgodnie z §83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z §101 ust.2 w/w Rozporządzenia, nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: §103 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | =48 32 359 66 77 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-01-22 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29