Trwa ładowanie...
d1xb34m
d1xb34m
espi

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na rynku meksykańskim (15/2012)

FAMUR S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na rynku meksykańskim (15/2012)
Share
d1xb34m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy na rynku meksykańskim | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki dwustronnie podpisany kontrakt zawarty pomiędzy Famur S.A. a kontrahentem meksykańskim Minera Del Norte S.A. de C.V. ("Minosa") . Przedmiotem umowy jest dostawa zmechanizowanego kompleksu ścianowego złożonego ze 150 sekcji obudowy zmechanizowanej Fazos, przenośnika ścianowego, podścianowego oraz kruszarki Famur oraz kombajnu ścianowego produkcji Joy wraz z finansowaniem. Dostawy sprzętu w ramach kontraktu zamkną się w terminie 6 miesięcy od daty wejścia kontraktu w życie. Umowa datowana jest na dzień 8 marca 2012 roku. Wartość umowy wynosi 24.960.961,63 USD (raty kapitałowe +odsetki) tj. 77.928.122,21 zł przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 8 marca 2012 roku (USD/PLN 3,1220). Strony ustaliły następujące warunki płatności: - 15% wartości kontraktu w formie zaliczki w terminie do 20 dni od otrzymania przez Minosa gwarancji zwrotu zaliczki wystawionej przez Famur S.A. - 85% wartości kontraktu płatne po dostawie w 28 kwartalnych ratach
kapitałowych, płatność pierwszej raty ustalono na 90 dni od daty zakończenia dostaw. Odsetki płatne będą w okresach miesięcznych w oparciu o stopę Libor USD powiększoną o marżę. W umowie strony ustaliły kary umowne: - w przypadku opóźnienia dostaw w wysokości maksymalnej 5% wartości kontraktu - z tytułu nie spełnienia wymogów funkcjonalnych w wysokości maksymalnej 10% wartości kontraktu Całkowita odpowiedzialność każdej ze stron została ograniczona do 100% wartości kontraktu. Warunkiem wejścia umowy w życie jest przedstawienie przez Famur S.A. gwarancji zwrotu zaliczki oraz zapłata przez Minosa na rzecz Famur 15% ceny kontraktowej tytułem zaliczki. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 451.267 tys. zł wg. stanu na dzień 31.12.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
032 3596300 032 3596677
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com.pl
(e-mail) (www)
6340126246 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2012-03-12 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xb34m

Podziel się opinią

Share
d1xb34m
d1xb34m