Trwa ładowanie...
d35k31x
Artykuł sponsorowany
Prawo i finanse
+1

FAQ dla PIT-37 z wyciągiem z przepisów

PIT-37 jest jednym z najpopularniejszych zeznań podatkowych. Nic więc dziwnego, że wielu podatników posiada już chociaż podstawową wiedzę z zakresu przygotowywania tych druków. Przepisy regulujące prawo finansowe i podatkowe ulegają jednak dość częstym zmianom i należy je śledzić na bieżąco. Aby móc aktualizować wiedzę oraz w razie potrzeby wskazać jej źródło (np. do celów wyjaśnień czy sporów z organami podatkowymi), warto odpowiedzieć na najpopularniejsze pytania i podać kluczowe przepisy, z których wynika na nie odpowiedź.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
FAQ dla PIT-37 z wyciągiem z przepisów
(materiały partnera)
d35k31x

W celu sprawnej odpowiedzi na pytania, przyjęto skróty:

Kodeks karny skarbowy - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy Dz.U.2020.19;

Ordynacja Podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U.2019.900;

d35k31x

Ustawa o PIT- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2019.1387.

Dlaczego mam obowiązek złożyć zeznanie PIT-37?

Zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polsce prawem podatkowym, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, poza wyjątkami określonymi przez ustawodawcę. Dalej o wysokości tego osiągniętego dochodu podatnicy mają obowiązek zeznawać do urzędów skarbowych (złożyć zeznanie), wedle ustalonego wzoru.

Podstawa prawna - Ustawa o PIT art. 9 i art. 45

d35k31x

Do kiedy trzeba złożyć PIT-37 (termin)?

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, należy złożyć w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Postawa prawna - Ustawa o PIT art. 45 ust. 1.

Co dzieje się w przypadku jeżeli złożę PIT za wcześnie?

d35k31x

Zeznanie podatkowe PIT-37 złożone przed początkiem terminu, uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następnego po roku podatkowym.

Postawa prawna - Ustawa o PIT art. 45 ust. 1.

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie?

W przypadku niezłożenia odpowiedniego zeznania podatkowego w terminie oraz nieopłacenia podatku, podatnikom grożą dwie główne konsekwencje prawne. W pierwszej kolejności są to odsetki od zaległości podatkowych, za niezapłacony w terminie podatek.

d35k31x

Podstawa prawna - Ordynacja podatkowa art. 51

Drugą konsekwencją niedochowania obowiązku złożenia PIT-37 w terminie, jest odpowiedzialność karno-skarbowa. Według kodeksu karnego skarbowego, główną konsekwencją za niezłożenie w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji wbrew obowiązkowi, może być kara grzywny.

Podstawa prawna – Kodeks karny skarbowy art. 53 i 56

Jak uniknąć konsekwencji za niezłożenie PIT-37?

d35k31x

Ustawodawca przewidział, że podatnik może się pomylić, albo nawet nie zdążyć wypełnić swoich obowiązków w terminie z jakichś powodów. Dla takich sytuacji przewidział wyjątkowe formy prawne, które pozwalają na zmniejszenie lub uniknięcie odpowiedzialności i konsekwencji za popełnione błędy. Takim rodzajem jest instytucja prawna czynnego żalu. Według jego zasad ustawodawca zdecydował, że nie będzie podlegać karze osoba, która co prawda popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, ale po popełnieniu tego czynu zabronionego zawiadomi o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Z instytucji czynnego żalu należy jednak skorzystać w odpowiednim terminie, a ustawodawca przewidział wyjątki, w których czynny żal nie przyniesie pożądanych skutków zwolnienia z odpowiedzialności. Należy jednocześnie spełnić wszelkie obowiązki podatkowe (zapłacić zobowiązania, wraz z odsetkami).

Podstawa prawna - Kodeks karny skarbowy art. 16

Czy małżonkowie podlegają wspólnemu opodatkowaniu PIT-37?

Nie, norma opodatkowania stwierdza, że każdy z podatników opodatkowuje się samodzielnie (małżonkowie więc podlegają z zasady odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych dochodów), jednak w określonych przypadkach, po spełnieniu warunków ustanowionych przez ustawodawcę, na ich wniosek - rozliczenie może nastąpić wspólnie.

d35k31x

Podstawa prawna: Ustawa o PIT art. 6

   materiały partnera
(materiały partnera)

Czy wychowując samotnie dziecko, rozliczenie dla osób samotnie wychowujących dziecko nastąpi automatycznie?

Zgodnie z kanonem rozliczeń podatkowych, każdy podatnik rozlicza się samodzielnie. Mechanizm ten można jednak zmienić odpowiednim wnioskiem, złożonym przez podatnika. Dlatego jeżeli podatnik chce rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, powinna złożyć odpowiedni wniosek (podobny do wniosku o wspólne rozliczenie małżonków).

Podstawa prawna - Ustawa o PIT art. 6

Czy muszę opodatkowywać dochody małoletnich dzieci?

Zgodnie z decyzją ustawodawcy, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, opodatkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców. Z określonymi odstępstwami (z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku oraz pod warunkiem, że rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci).

Podstawa prawna - ustawa o PIT art. 7

Co zrobić w przypadku błędów w deklaracji podatkowej?

Jedyną prawidłową formą poprawiania błędów, które znalazły się w złożonej deklaracji podatkowej PIT-37, jest przygotowanie i złożenie tak zwanej korekty deklaracji. Jest to nie tylko prawo, ale i obowiązek podatnika. Uprawnienie do korekty deklaracji podatkowej zostaje zawieszone w określonych okresach, na przykład w trakcie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą oraz w innych sytuacjach, określonych przez przepisy. Jednocześnie, należy pamiętać o konieczności ewentualnego zapłacenia podatku, wraz z odpowiednimi odsetkami.

Podstawa prawna - Ordynacja podatkowa art. 81 i 81b

Artykuł ten stanowi promocję serwisu https://www.e-pity.pl/

d35k31x

Podziel się opinią

Share
d35k31x
d35k31x