Trwa ładowanie...
d4bfzvc
espi

FARMACOL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)

FARMACOL - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. (1/2013)
Share
d4bfzvc

| | (e-mail) | | | | (www) | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7010150153 | | | Raport bieżący nr | 141599588 | | 1 | | | | | | | | | | |
| / | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (NIP) | | | | (REGON) | Data sporządzenia: | | 2013-01-15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Advantim Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | FARMACOL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w 2012 roku. 1. RBnr01_2012 - Raport bieżący 01 2012 Terminy przekazywania raportów okresowych 2. RB_nr022012 - Raport bieżący 02 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 3. RBnr03_2012 - Raport bieżący nr 3_2012 Zarejestrowanie spółki zależnej Emitenta 4. RBnr04_2012 - Raport bieżący nr 4_2012 Połączenie AZO-SERWIS i Vestfarmy 5. RBnr05_2012 - Raport bieżący nr 5_2012 Powołanie Członka Zarządu 6. RBnr06_2012 - Ogłoszenie o terminie WZA i projekty uchwał 7. RB_nr072012 - Wykaz osób na WZA, którzy przekroczyli 5% 8. RBnr08_2012 - Treść uchwał WZA 2012 9. RB_nr092012 - Wybór audytora na lata 2012 ? 2014 10. RBnr10_2012 - Rezygnacja Członka Zarządu 11. RB_nr112012 - Zakup udziałów przez spółkę zależną emitenta oraz zmiany w jego Grupie Kapitałowej 12. RBnr12_2012 - Sprzedaż udziałów przez emitenta na rzecz spółki zależnej 13.
RB_nr132012 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta Raporty okresowe: 1. Raport roczny jednostkowy za rok 2011 z dnia 30.04.2012r. 2. Raport roczny skonsolidowany za rok 2011 z dnia 30.04.2012r. 3. SA-QSr I kw. 2012 z dn. 15.05.2012 ? raport skonsolidowany za I kwartał 2012 r. 4. Raport jednostkowy za I półrocze 2012 roku z dn. 31.08.2012 r. 5. Raport skonsolidowany za I półrocze 2012 r. z dn. 31.08.2012 r. 6. SA-QSr III kw. 2012 r. z dn. 14.11.2012 r. ? raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2. Ponadto Emitent informuje, że wszystkie wskazane w wykazie przedmiotowe informacje znajdują się na stronie internetowej FARMACOL S.A.: www.farmacol.com.pl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-541 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Rzepakowa 2
(ulica) (numer)
038 208 06 00 038 202 24 97
(telefon) (fax)
farmacol@farmacol.com.pl farmacol.com.pl
(e-mail) (www)
634-00-23-629 273352747
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Andrzej Smuga Prezes Zarządu
2013-01-15 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bfzvc

Podziel się opinią

Share
d4bfzvc
d4bfzvc