Trwa ładowanie...
d48v7zc

FASING - Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej. (8/2011)

FASING - Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej. (8/2011)

Share
d48v7zc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje z podmiotem dominującym na wartość umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2011 roku Spółka skierowała do Spółki KARBON 2 Sp. z o.o. dwa zamówienia na łączną wartość 1.146,5 tys. zł. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień w okresie od dnia 29 października 2010 roku tj. od dnia publikacji raportu bieżącego nr 44/2010 do dnia wczorajszego (tj. 27 stycznia 2011 roku) wynosi 5.588,3 tys. zł. Przedmiotem zamówień jest materiał bezpośrednio-produkcyjny tj. walcówka i pręty walcowane. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na pręty walcowane z dnia 27.01.2011r. na wartość 713,7 tys. zł. W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka Grupa Kapitałowa FASING SA złożyła do KARBON 2 Sp. z o.o. zamówienia (włączając powyższe) o łącznej wartości 25.937,5 tys. zł, przedmiotem których był materiał bezpośrednio-produkcyjny tj. walcówka i pręty walcowane. Natomiast Spółka KARBON 2 Sp. z o.o. w okresie ostatnich
12 miesięcy skierowała zamówienia do FASING SA na łączną wartość 340,2 tys. zł, przedmiotem których był zakup złomu stalowego oraz złomu stopowego.O transakcjach informowaliśmy w raportach bieżących: raport nr 1/2010 z dnia 13 stycznia 2010 roku, raport nr 7/2010 z dnia 01 marca 2010 roku, raport nr 41/2010 z dnia 15 października 2010 roku, raport nr 44/2010 z dnia 29 października 2010 roku. Transakcje zawarte ze Spółką KARBON 2 Sp. z o.o. mają charakter transakcji handlowych nie odbiegających od standardów rynkowych i nie zawierają klauzuli dotyczących kar umownych.Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.09.2010 r. wynosił 54.841,5 tys. zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48v7zc

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2011-01-28 Stanisław Śwituła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48v7zc

Podziel się opinią

Share
d48v7zc
d48v7zc