Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

FASING - Transakcje ze spółką FWM Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej. (32/2013)

FASING - Transakcje ze spółką FWM Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej. (32/2013)
Share
d1bfy07

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje ze spółką FWM Kuźnia "OSOWIEC" Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 czerwca 2013 roku, Spółka w ramach współpracy skierowała do spółki FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o., z siedzibą w Osowcu k/Opola, zamówienie o wartości 741,5 tys. zł. Przedmiotem tego zamówienia jest zgrzebło i odkuwki zamka. Wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień złożonych przez spółkę Grupa Kapitałowa FASING S.A. do spółki FWM Kuźnia OSOWIEC Sp. z o.o. w okresie od dnia 20 listopada 2012 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 49/2012 do dnia dzisiejszego tj. 19 czerwca 2013 roku (włączając powyższe zamówienie) wynosi łącznie 6.557,8 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień były odkuwki zamka, odkuwki półogniwa, odkuwki ogniwa płaskiego i ogniwa złącznego, odkuwki zgrzebła, odkuwki obejmy i obejmy kutej, zgrzebła. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie z dnia 21 stycznia 2013 roku na odkuwki ogniwa płaskiego o wartości 1.071,3 tys. zł. Za kryterium
uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2013 r. wynosił 65.247,3 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)
d1bfy07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2013-06-19 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07