Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

FAST FINANCE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Fina ...

FAST FINANCE S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A. (23/2014)
Share
d466mq9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fast Finance S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 listopada 2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
2014-11-12 FF NWZA - Treść podjętych uchwał.pdf 2014-11-12 FF NWZA - Treść podjętych uchwał

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-035 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Agrestowa 112
(ulica) (numer)
(71) 361 20 42 (71) 361 20 42
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992510954 933006546
(NIP) (REGON)
d466mq9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2014-11-12 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9