Trwa ładowanie...
d4k5kg8
espi

FAST FINANCE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Waln ...

FAST FINANCE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. (24/2014)
Share
d4k5kg8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 12 listopada 2014 roku: 1. Jacek Longin Daroszewski Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.625.000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 50,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%; 2. Jacek Zbigniew Krzemiński Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.625.000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 11.250.000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 50,00%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 31,03%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-035 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Agrestowa 112
(ulica) (numer)
(71) 361 20 42 (71) 361 20 42
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8992510954 933006546
(NIP) (REGON)
d4k5kg8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2014-11-12 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k5kg8

Podziel się opinią

Share
d4k5kg8
d4k5kg8