Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

FAST FINANCE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2012)

FAST FINANCE S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (19/2012)

Share
d21wyky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAST FINANCE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fast Finance niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę zawartą pomiędzy zarządzanym przez Fast Finance S.A. (Emitent) Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym., na mocy której Fast Finance NS FIZ dokonał zakupu pakietu wierzytelności o wartości nominalnej 25.926.248,88 zł i cenie zakupu 3.564.859,22 zł. Zapłata ceny za portfel nastąpi do dnia 17 stycznia 2013 roku. Źródłem finansowania zakupu będzie emisja certyfikatów inwestycyjnych. Zawarta umowa przewiduje, możliwość rozwiązania umowy jeżeli Kupujący nie pokryje ceny sprzedaży pakietu do dnia 17 stycznia 2013 roku, ponadto w przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży Kupujący pokryje poniesione przez Sprzedającego koszty zorganizowania postępowania mającego na celu wybór nabywcy pakietu w zryczałtowanej wysokości 50.000,00 zł. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Nie występują
powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a drugą stroną umowy. Niniejsza umowa jest standardową usługą świadczoną przez Emitenta w ramach jego podstawowej działalności. Umowa została uznana za znaczącą ponieważ cena zakupu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-035 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Agrestowa | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-251-09-54 | | 933-006-546 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2012-12-27 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky