Trwa ładowanie...
dv6gicf
dv6gicf

Fatalne dane z wtórnego rynku nieruchomości

Poniedziałkowe notowania na Wall Street kończyły się dość zaskakującą wyprzedażą, która zamieniła wcześniejsze wzrosty na końcowy negatywny wynik. Ten ruch ukształtował początek sesji na parkietach Starego Kontynentu i ta rozpoczęła się od prawie jednoprocentowej przeceny największych indeksów.
Share
dv6gicf

Poniedziałkowe notowania na Wall Street kończyły się dość zaskakującą wyprzedażą, która zamieniła wcześniejsze wzrosty na końcowy negatywny wynik. Ten ruch ukształtował początek sesji na parkietach Starego Kontynentu i ta rozpoczęła się od prawie jednoprocentowej przeceny największych indeksów.

Na GPW było podobnie – WIG20 ok. 10:00 zniżkował o ok. 1%. Te poziomy utrzymywały się do godzin popołudniowych. Przed 14:00 doszło do kolejnego ruchu potwierdzającego siłę podaży – światowe indeksy niemal podwoiły dotychczasowe spadki, przebijając w dół tego-tygodniowe minima WIG20 w tym czasie kopiował ruchy zachodnich odpowiedników i w przeciągu pół godziny tracił 2%. O 16:00 wydawało się, że dojdzie do panicznej wyprzedaży. Wtedy to opublikowano dramatyczny raport z amerykańskiego wtórnego rynku nieruchomości, wg którego w lipcu sprzedano 3,83 mln domów, podczas gdy bardzo defensywne prognozy mówiły o liczbie 4,68 mln. Wiadomość doprowadziła do testu symbolicznego poziomu 2400 pkt (minimum intraday 2402 pkt), ale brak paniki na giełdzie w USA podziałało na obóz sprzedających jak zimny prysznic i WIG20 ostatecznie zamknął się 2410 pkt, tj. -2,3%, przy obrocie 935 mln PLN.

Analizując wtorkowe notowania trudno nie odnieść wrażenia, że konsolidacja została zakończona. Po nadziejach pokonania oporu z okolic 42 500 pkt nie pozostało już prawie nic. Indeks szerokiego rynku zakończył dzień na 1,9% minusie przy obrocie 1,3 mld zł. Obrazem graficznym przeceny była wykreślona czarna świeca o sporym korpusie i dolnym cieniu. Swoim zasięgiem dotarła do poziomu 41 729 pkt, wartości najniższej od miesiąca. Równie negatywne tezy nasuwają się po obserwacji zachowań szybkich oscylatorów. Te, po wygenerowanych sygnałach sprzedaży z początku sierpnia, sukcesywnie obniżały wartości, podkreślając przewagę podaży. Aktualnie RSI ponownie zbliża się w okolice linii wsparcia z okolic 40 pkt, natomiast ADX utrzymuje neutralną wymowę. Dla inwestorów w najbliższym czasie, pierwszym sygnałem poprawy nastroju na rynku będzie powrót w okolice połowy wczorajszego czarnego korpusu, niemniej jednak podaż ma jeszcze pole manewru a najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 41 383 pkt.

dv6gicf

PBG
Spółka opublikowała śródroczny raport finansowy za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 r.
Skonsolidowane przychody PBG w okresie II kwartału br. wyniosły 731 mln zł, zysk operacyjny na poziomie grupy ukształtował się na poziomie 73,9 mln zł a zysk netto wyniósł 62,5 mln zł. BM BPH Wyniki spółki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Konsensus prognoz na II kwartał zakładał wypracowanie przez GK PGB przychodów na poziomie 722,7 mln zł oraz osiągnięcie zysku operacyjnego i zysku netto odpowiednio na poziomie 67,3 mln zł oraz 54,1 mln zł. W okresie I półrocza br. GK PBG wypracowała przychody na poziomie 1 198,3 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2009 r. przychody wyniosły 948,6 mln zł. W I półroczu br. GK PBG odnotowała w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego pogorszenie marży operacyjnej, która spadła z poziomu 10,8% do poziomu 8,2%. Wynik operacyjny grupy w I półroczu br. osiągnął poziom 97,8 mln zł a wynik netto blisko 80 mln zł. W I półroczu 2009 r. wynik operacyjny i wynik netto wyniosły odpowiednio 102,5 mln zł i 87,2 mln zł. Jak zaznacza spółka, na odnotowane przez GK PBG
wyniki finansowe oraz na wypracowane rentowności w okresie I półrocza wpływ miały wyniki I kwartału, kiedy długa i mroźna zima, która spowodowała konieczność czasowego wstrzymania prac na prowadzonych przez spółki budowach. Jak podał zarząd spółki, na dzień 30 lipca 2010 r. wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej PBG wynosiła ponad 6,1 mld zł, z czego szacunkowo do realizacji w 2010 r. przypada ponad 1,7 mld zł, natomiast pozostała kwota, tj. około 4,4 mld zł na lata kolejne.

MAGELLAN
Grupa kapitałowa Magellan opublikowała wyniki za I półrocze 2010 r. Przychody w II kwartale wyniosły 15,3 mln zł, zysk operacyjny 7 mln zł a zysk netto 5,6 mln zł.
BM BPH Przychody wzrosły o 40% w kwartale i 37,5% w półroczu. Wzrost został osiągnięty dzięki wysokim obrotom, które w głównej mierze wynikały ze zrealizowanego dyskonta i prowizji (14,6 mln zł) oraz naliczonych odsetek (14,4 mln zł). Dynamiczny rozwój pociągnął za sobą zwiększenie zatrudnienia i przyrost kosztów świadczeń pracowniczych w kwartale o 30%. Wyraźnie zwiększyły się także koszty finansowania portfela co sumarycznie złożyło się na obniżenie wszystkich marż w półroczu i jedynie nieznacznej progresji marży netto w kwartale. Zysk operacyjny zwyżkował zarówno dla kwartału jak i półrocza o około 30%, natomiast zysk netto o 41,5% (II kw.) i 25% (I półrocze). Opublikowane wyniki są korzystne i powinny zostać pozytywnie odebrane przez rynek.

BM BPH

dv6gicf

Podziel się opinią

Share
dv6gicf
dv6gicf