Trwa ładowanie...
d3373at

FEERUM S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (17/2015)

FEERUM S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (17/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (?Spółka?) niniejszym przekazuje informację, iż w dniu 4 września 2015 roku Spółka zawarła aneks do umowy z ?DTS? Sp. z o.o. z siedzibą w Mariankach (?DTS?), zawartej 23 czerwca 2015 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2015 (?Aneks?). Zgodnie z Aneksem strony ustaliły wysokość wynagrodzenia Spółki z tytułu wykonania umowy na łączną kwotę 14.310.552,00 zł netto, które płatne będzie w ratach. W związku ze zmianą wartości przedmiotu umowy zmianie uległa też wartość łącznych kar umownych, których domagać się mogą strony - nie może ona przekroczyć 10% wartości netto przedmiotu umowy, tj. kwoty 1.431.055,20 zł. Pozostałe istotne warunki umowy zmienionej Aneksem nie uległy zmianie. W wyniku zawarcia aneksów do umów łączących Spółkę z DTS, łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 22.002.305,45 zł. Umową o największej wartości jest umowa opisana w raporcie nr 12/2015, zmieniona
Aneksem. Druga z umów nie spełnia kryteriów umowy znaczącej. Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość umowy zmienionej Aneksem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FEERUM S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-225 | | CHOJNÓW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | OKRZEI | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 76 81 96 738 | | +48 76 81 96 738 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-237-40-93 | | 020517408 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2015-09-04 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at