Trwa ładowanie...
d3ybqsx
espi

FERRO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK o zwi ...

FERRO S.A. - Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK o zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu (40/2014)
Share
d3ybqsx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od AVIVA Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK o zwiększeniu powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FERRO S.A. informuje, że w dniu 23 października 2014r. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439) otrzymał zawiadomienie, że w wyniku opublikowania przez spółkę Ferro S.A. (?Spółka?) w dniu 17 października 2014r. raportu bieżącego nr 39/2014 w sprawie rejestracji przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (?Aviva OFE?) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 15%. Przed opublikowaniem przez Spółkę ww. raportu bieżącego na dzień 16 października 2014r. Aviva OFE posiadał 3.182.326 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,91% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.182.326 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,91% ogólnej liczby głosów. Po opublikowaniu przez Spółkę raportu bieżącego, na dzień 17 października 2014r.,
Aviva OFE posiadał niezmiennie 3.182.326 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,01% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.182.326 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,01% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 + 48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)
d3ybqsx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-10-23 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybqsx

Podziel się opinią

Share
d3ybqsx
d3ybqsx