Trwa ładowanie...
d3sn27s
espi

FERRO S.A. - Połączenie Emitenta z innym podmiotem (41/2014)

FERRO S.A. - Połączenie Emitenta z innym podmiotem (41/2014)
Share
d3sn27s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Połączenie Emitenta z innym podmiotem | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ferro S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 07 listopada 2014r. połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie przez Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000289768 (?Spółka przejmująca") spółek:- Ferro Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373450 (?Ferro Marketing?) oraz -Ferro International 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (adres: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000510932 (?Ferro International 2"). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych (?k.s.h."), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę przejmującą bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, bez wymiany udziałów Spółek przejmowanych na akcje Spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej. W skutek połączenia majątek Spółki przejmującej nie uległ zwiększeniu, ponieważ wartość majątku Spółek przejmowanych jest już uwzględniona w aktywach Spółki przejmującej (Spółka przejmująca posiada w Ferro International 2 - 100 % udziałów, w Ferro Marketing ? 20 % udziałów bezpośrednio, natomiast łącznie z Ferro International 2 ? 100 %
udziałów). W związku z powyższym, jak również z uwagi na brzmienie regulacji art. 366 k.s.h. połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Wspólnikom Spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach przejmowanych nie zostały przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 + 48 12 2767607
(telefon) (fax)
www.ferro.pl
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)
d3sn27s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-11-12 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sn27s

Podziel się opinią

Share
d3sn27s
d3sn27s