Trwa ładowanie...
d21v0ab

FERRO S.A. - Uzupełnienie informacji o umorzeniu akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO SA (42 ...

FERRO S.A. - Uzupełnienie informacji o umorzeniu akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO SA (42/2014)

Share
d21v0ab
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji o umorzeniu akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 3 grudnia 2014r., na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt. 3 oraz w związku z § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FERRO S.A. , w związku z umorzeniem dokonanym w trybie art. 360 §1 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych 142.790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki FERRO S.A. (raport bieżący 26/2014 z 06 czerwca 2014, raport bieżący 39/2014 z 17 października 2014), Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę Nr 1025/14, w której stwierdził, że z dniem 8 grudnia 2014 r. kodem PLFERRO00016 oznaczonych jest 21.196.797 (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki FERRO S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21v0ab

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | + 48 12 2767607 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-12-05 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21v0ab

Podziel się opinią

Share
d21v0ab
d21v0ab