Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZM Invest S.A. (61/2014)

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZM Invest S.A. (61/2014)
Share
ds5tt4a

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a ZM Invest S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z potwierdzeniem przyjęcia do realizacji w dniu 25 listopada 2014 r. trzech zamówień na zakup od ZM Invest S.A. (?ZM Invest?) materiałów wsadowych o łącznej wartości 4,01 mln zł netto łączna wartość obrotów pomiędzy Emitentem a ZM Invest w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 13,59 mln zł netto i przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Największym zamówieniem z tego okresu było przyjęte do realizacji w dniu 2 czerwca 2014 roku zamówienie na dostawę przez ZM Invest na rzecz Emitenta materiału wsadowego o wartości ok. 3,72 mln zł netto ("Zamówienie"). Zamówienie zostało zrealizowane w czerwcu 2014 r. Zamówienie, podobnie jak pozostałe zamówienia z ZM Invest, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Emitent informuje, iż na ww. łączną wartość obrotów z ZM Invest składa się również transakcja przychodowa obejmująca
sprzedaż przez Emitenta na rzecz tego podmiotu rur o wartości ok. 0,90 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
ds5tt4a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2014-11-26 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a