Trwa ładowanie...
d45n00x

FERRUM - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych....

FERRUM - Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych. (89/2010)

Share
d45n00x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Informacja o transakcjach otrzymana od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ferrum S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienie, w którym Członek Rady NadzorczejEmitenta poinformował, że w drodze transakcji zawartych na rynku regulowanym w dniach 16-17 listopada 2010 r. podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust 2. pkt 4 Ustawy nabył 4 839 akcji Emitenta po średniej cenie 12,29 zł za akcję.Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45n00x

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Tadeusz Kaszowski Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski
2010-11-19 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45n00x

Podziel się opinią

Share
d45n00x
d45n00x