Trwa ładowanie...
d2j5jfb
espi
14-12-2011 18:54

FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (133/2011)

FERRUM - Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. (133/2011)

Share
d2j5jfb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 133 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie w ramach skupu akcji własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | RNPOZYCJA16_157 | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka)
informuje o zawarciu w dniu 14 grudnia 2011 r. przez Spółkę transakcji nabycia 7.844 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 6 września 2011 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, której integralną częścią jest Program Skupu Akcji Własnych "FERRUM" S.A. dotyczący nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (Program) (raport bieżący nr 49/2011 z dnia 6 września 2011r.), podjętą w wykonaniu uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. (Uchwała) (raport bieżący nr 90/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.). Zgodnie z informacją przekazaną raportem
bieżącym nr 55/2011 Emitent korzysta od dnia 13 września 2011 r. z możliwości zwiększenia dziennego limitu nabywanych akcji własnych powyżej 25% średniej dziennej wielkości obrotu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia, ale nie więcej niż do 50% średniego dziennego limitu skupu ustalonego w oparciu o średni dzienny wolumen obrotu w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzający każdy dzień nabycia. Powodem takiej decyzji jest wyjątkowo niski poziom płynności walorów Emitenta na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. Skup akcji własnych prowadzony jest przez Dom Maklerski nabywający akcje na rachunek i na rzecz Emitenta. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 19 grudnia 2011 r. Poniżej Emitent zamieszcza szczegółowe informacje nt. parametrów skupu akcji w dniu 14 grudnia 2011 r.: ? Liczba nabytych akcji: 7.844. ? Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 7,89 PLN. ? Liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom: 7.844. ?
Udział nabytych akcji odpowiednio w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce: 0,0320%. ? Wartość nominalna każdej akcji wynosi 3,09 PLN, łączna wartość nominalna nabytych akcji to: 24.237,96 PLN. Łączna liczba nabytych przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 581.610 sztuk, z których wynika 581.610 głosów, stanowiących odpowiednio 2,3697% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5jfb

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-14 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2011-12-14 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5jfb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2j5jfb