Trwa ładowanie...
d8lxaho

FERRUM - Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW...

FERRUM - Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. (114/2011)

Share
d8lxaho

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 114 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 25 listopada 2011r. otrzymał potwierdzenia przyjęcia do realizacji kolejnych zamówień na dostawy taśmy gorącowalcowanej w kręgach wykorzystywanej przez "FERRUM" S.A. w procesie produkcji rur (Zamówienie), złożonego przez Emitenta w ramach realizacji Umowy Ramowej na dostawy blach gorącowalcowanych do firmy HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (HW Pietrzak), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2010 z dnia 4 sierpnia 2010r. (Umowa ramowa) oraz potwierdzeń przyjęcia do realizacji zamówień na dostawy rur czarnych. W związku z przyjęciem do realizacji przez HW Pietrzak ww. Zamówienia łączna wartość wzajemnych obrotów (zamówień na sprzedaż rur czarnych i profili oraz dostawy taśmy gorącowalcowanej i zakupu rur czarnych), realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. od dnia 14 września 2011 r. (tj. od dnia w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 57/2011 w sprawie realizacji dostaw wykonywanych w ramach umowy ramowej na
dostawę taśmy gorącowalcowanej zawartej z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 47,7 mln zł. Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie Emitenta na dostawy taśmy gorącowalcowanej z dnia 25 listopada 2011 r., którego wartość wynosi w przybliżeniu 5,7 mln euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień wystąpienia zdarzenia podlegającego obowiązkowi przekazania raportu bieżącego odpowiada kwocie ok. 25,8 mln zł. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej przypada na miesiąc luty 2012 r.. Zamówienie to podobnie jak pozostałe zamówienia z tym dostawcą, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych ? w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z Umowy ramowej. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż na wskazaną powyżej łączną wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o.
składają się również zamówienia w zakresie sprzedaży przez Emitenta dla HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. rur czarnych i profili. Łączna wartość zamówień dotyczących sprzedaży rur i profili przyjętych przez Emitenta do realizacji na rzecz HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. w okresie od dnia 14 września 2011 r. wyniosła w przybliżeniu 3,1 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości umów i zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski
2011-11-25 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho