Trwa ładowanie...
d3md6pk

FERRUM - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% k...

FERRUM - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. (95/2010)

Share
d3md6pk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 95 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Ferrum" Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2010 r. otrzymał potwierdzenie przyjęcia do realizacji kolejnego zamówienia na dostawy taśmy gorącowalcowanej w kręgach wykorzystywanej przez FERRUM S.A. w procesie produkcji rur (Zamówienie) złożonego przez Emitenta w ramach realizacji Umowy Ramowej na dostawy blach gorącowalcowanych do firmy HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (Dostawca).W związku z przyjęciem do realizacji przez Dostawcę tego Zamówienia łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. od dnia 26 sierpnia 2010 r. (tj. od dnia w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 71/2010 w sprawie realizacji dostaw wykonywanych w ramach umowy ramowej na dostawę blach gorącowalcowanych zawartej z HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. ) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 5,5 mln Euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu odpowiada kwocie ok. 21,9 mln zł.Największym
zamówieniem z tego okresu jest zamówienie złożone w dniu 15 grudnia 2010 r. o wartości 1,8 mln Euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień wystąpienia zdarzenia podlegającego obowiązkowi przekazania raportu bieżącego odpowiada kwocie ok. 7,2 mln zł.Termin realizacji tego zamówienia przypada na grudzień 2010 r.Zamówienie to podobnie jak pozostałe zamówienia z tym dostawcą, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych?w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z Umowy Ramowej opisane w ww. raporcie bieżącym nr 67/2010. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące Emitent przyjmuje 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2010-12-15 Tadeusz Kaszowski Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3md6pk

Podziel się opinią

Share
d3md6pk
d3md6pk