Trwa ładowanie...
d2652kh
d2652kh
espi

FERRUM - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r. (55/2013)

FERRUM - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r. (55/2013)
Share
d2652kh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. Nowy termin publikacji ww. raportu został ustalony na dzień 31 października 2013 r. Jednocześnie Emitent przypomina, że zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w 2013 r. pierwotny termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r. wyznaczony był na dzień 14 listopada 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
631-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d2652kh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-10-28 Barbara Sterkowicz Prokurent Barbara Sterkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2652kh

Podziel się opinią

Share
d2652kh
d2652kh