Trwa ładowanie...
d3ifyif
espi

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu, w związku z zarejestrowa...

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. - Zmiana w strukturze akcjonariatu, w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego (7/2012)

Share
d3ifyif

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w strukturze akcjonariatu, w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zarząd Financial Intermediaries Polska S.A. informuje, że w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Financial Intermediaries Polska S.A., do spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza Pawła Osowskiego, o następującej treści: Paweł Osowski informuje o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Financial Intermediaries Polska S.A., w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Zmiana nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Financial Intermediaries Polska S.A. oraz w związku z rozpoczęciem procedury wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 22 października 2012 r. Przed zmianą udziału Paweł Osowski posiadał 88.141 akcji/głosów zapewniających 13,36 % w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie
głosów. Aktualnie posiada 88.141 akcji/głosów Financial Intermediaries Polska, zapewniających 6,68% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Roland Winter prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

Podziel się opinią

Share
d3ifyif
d3ifyif