Trwa ładowanie...
d2pzhkq

FINARCH S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (4/2015)

FINARCH S.A. - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (4/2015)

Share
d2pzhkq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FINARCH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Finarch S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej ?Spółką?), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 23 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od spółki TERRIFAST LIMITED z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (zwanego dalej ?Akcjonariuszem?), iż w związku z nabyciem na rynku Newconnect w dniu 20 marzec 2015 1.115 (słownie: tysiąc sto piętnaście) akcji Spółki, zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku zwiększenia udziału w liczbie głosów do 41,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wynoszącego poprzednio 40,80% głosów. Przed nabyciem Akcjonariusz posiadał 92.566 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć ) akcji Spółki, stanowiących 40,80% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 92.566 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (co dawało
40,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W chwili obecnej wobec nabycia 1.115 akcji Spółki Akcjonariusz posiada 93.681 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki stanowiących 41,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 93.681 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (które obecnie stanowią 41,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusz nie zawierał żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Nie posiada ponadto podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też inne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nie występują podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzhkq

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FINARCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FINARCH S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-518 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Św. Jerzego | | 1A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 750 16 90 | | 71 750 16 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@finarch.pl | | www.finarch.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7250014780 | | 470000527 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Paweł Szałański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pzhkq

Podziel się opinią

Share
d2pzhkq
d2pzhkq