Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (2/2012)

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (2/2012)
Share
d3ffthm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FINHOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Finhouse Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 lutego 2012 roku otrzymał od Pana Sławomira Kliszko oraz Pani Stanisławy Respondowskiej działających w porozumieniu, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści: Zmiana stanu posiadania ilości głosów oraz udziału w kapitale zakładowym w spółce FINHOUSE S.A.: Pan Sławomir Kliszko oraz Pani Stanisława Respondowska zawiadamiają niniejszym, że działając w porozumieniu zawartym 24.12.2010 w wyniku transakcji zawartych na rynku New Connect z dnia 13.02.2012 zmienili stan posiadania ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu spółki FINHOUSE S.A. W wyniku transakcji porozumienie zbyło 10.000 akcji FINHOUSE S.A., co stanowi 0,90% kapitału zakładowego spółki z których przysługuje prawo 10.000 głosów, co stanowi 0,90% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed tą transakcją porozumienie posiadało 111.600 akcji FINHOUSE S.A. co stanowiło 10,03% kapitału zakładowego spółki, z których przysługiwało wykonywanie 111.600 głosów, co stanowiło 10,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po w/w transakcji porozumienie posiada 101.600 akcji FINHOUSE S.A. co stanowi 9,13% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po opisanych transakcjach porozumienie zostaje rozwiązane. Udziały Pani Stanisławy Respondowskiej w spółce FINHOUSE S.A. po w/w transakcjach nie przekraczają progu 5% w głosach WZA spółki. Udziały Pana Sławomira Kliszko w spółce FINHOUSE S.A. po w/w transakcjach nie przekraczają progu 5% w głosach na WZA spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINHOUSE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 50
(ulica) (numer)
(22) 423 90 85 (22) 353 88 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7010228263
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Artur Luterek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm