Trwa ładowanie...
d3ng84w
d3ng84w

Fitch nadał PKP rating BBB, perspektywa stabilna

15.07. Warszawa (PAP) - Agencja Fitch nadała Polskim Kolejom Państwowym długoterminowy rating podmiotu w walucie zagranicznej "BBB", długoterminowy rating w walucie krajowej "BBB+"...
Share
d3ng84w

15.07. Warszawa (PAP) - Agencja Fitch nadała Polskim Kolejom Państwowym długoterminowy rating podmiotu w walucie zagranicznej "BBB", długoterminowy rating w walucie krajowej "BBB+" oraz długoterminowy rating krajowy "A+(pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna - podał Fitch w komunikacie prasowym.

"Ratingi PKP odzwierciedlają przede wszystkim silne powiązania prawne oraz zaangażowanie finansowe i operacyjne w działalność PKP ze strony jedynego udziałowca Spółki, Skarbu Państwa. Na koniec 2010 r. ponad 92 proc. zadłużenia PKP było gwarantowane przez Skarb Państwa. Fitch zakłada, że prognozowany wzrost udziału zadłużenia niegwarantowanego w wartości łącznego zadłużenia będzie częściowo kompensowany przez niższy poziom łącznego zadłużenia oraz silniejszy indywidualny profil kredytowy PKP" - podał Fitch.

Agencja zakłada pomyślne zakończenie procesu zbycia udziałów w spółkach zależnych PKP.

d3ng84w

"Fitch uważa, iż wpływy z tego tytułu są potrzebne do zmniejszenia poziomu zadłużenia brutto PKP, które wyniosło 5,1 mld złotych na koniec grudnia 2010 r. oraz spłaty zobowiązań finansowych przypadających na lata 2013 i 2014 (odpowiednio 0,7 mld złotych oraz 1,5 mld złotych). Agencja zwraca uwagę na fakt, że opóźnienia w procesie zbycia udziałów w spółkach zależnych mogą mieć negatywny wpływ na wiarygodność kredytową PKP, jeśli Skarb Państwa nie obejmie gwarancjami zadłużenia, które potencjalnie byłoby zaciągnięte po 2011 r." - napisano w komunikacie.

PKP jest spółką holdingową dla grupy polskich przedsiębiorstw transportu kolejowego. W skład Grupy PKP wchodzą między innymi: PKP Intercity, PKP PLK oraz PKP Cargo.

Fitch podał, że płynność finansowa PKP była napięta na koniec 2010 roku. Saldo środków pieniężnych wyniosło 451 mln złotych natomiast saldo krótkoterminowego zadłużenia 1,770 mld złotych. Fitch zakłada, iż spółka dokona refinansowania części zadłużenia zapadającego w 2011 roku. (PAP)

pel/ asa/

d3ng84w

Podziel się opinią

Share
d3ng84w
d3ng84w