Trwa ładowanie...
d3j3ge5

Fitch podniósł podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski do AAA(pol)

Warszawa, 25.07.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski z AA+(pol) do AAA(pol) i potwierdził ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie A- ,zaś dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie A, podała agencja ratingowa. Ratingi mają perspektywę stabilną.

Share
d3j3ge5

Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating IDR w walucie zagranicznej dla Wielkopolski na poziomie F2.

"Podniesienie ratingu krajowego odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie marża operacyjna oraz wskaźniki zadłużenia Wielkopolski będą lepsze niż te u podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem w kategorii AA(pol). Stabilna perspektywa odzwierciedla nasze oczekiwania, że mocne wyniki operacyjne Wielkopolski w połączeniu z dobrym zarządzaniem strategicznym i finansowym zapewnią bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch przewiduje, że Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne z nadwyżką operacyjną na poziomie 20%-25% dochodów operacyjnych, czyli powyżej średniej z lat 2010-2015 wynoszącej 19%, co z kolei zabezpieczy mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty długu. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze województwa będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, korzystając z elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych, a spodziewany wzrost gospodarki Polski wspierać będzie wpływy z podatków dochodowych (57% dochodów operacyjnych w 2015 r.).

Obecnie województwo przygotowuje się do rozpoczęcia nowych projektów inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w związku z czym wydatki majątkowe Wielkopolski w latach 2016-2018 mogą wynieść łącznie 1,2-1,4 mld zł (średnio 36% wydatków ogółem rocznie), uważa agencja. Będzie to poziom niższy niż w latach 2010-2015 (41%). Fitch spodziewa się, że Wielkopolska, podobnie jak w latach ubiegłych, sfinansuje większość wydatków majątkowych z bezzwrotnych dotacji na inwestycje, dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce oraz z nadwyżki bieżącej, co ograniczy zapotrzebowanie województwa na finansowanie długiem w średnim okresie.

d3j3ge5

"W 2016 r., Wielkopolska prawdopodobnie nie zaciągnie nowego długu, w związku z czym zadłużenie ulegnie dalszemu obniżeniu na koniec roku do około 400 mln zł lub 42% dochodów bieżących. Fitch przewiduje, że zadłużenie bezpośrednie województwa wróci na ścieżkę wzrostu od 2017 roku, ale nie przekroczy 50% dochodów bieżących w średnim okresie (51% w 2015 r.)" - czytamy dalej.

W ocenie agencji, wskaźniki obsługi zadłużenia i spłaty długu województwa w latach 2016-2018 pozostaną bezpieczne, dzięki spodziewanym mocnym wynikom operacyjnym. W tym okresie nadwyżka operacyjna będzie 4x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (spłata kapitału i odsetki) szacowanej przez Fitch na 54 mln zł. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) prawdopodobnie nie przekroczy 3 lat, czyli pozostanie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (12 lat).

(ISBnews)

d3j3ge5

Podziel się opinią

Share
d3j3ge5
d3j3ge5